Fantův sál

Impozantní Fantův sál, který dříve sloužil jako restaurace I. a II. třídy je pojmenován po Josefu Fantovi, jednom z nejvýznamnějších architektů české secese. Monumentální prostor překlenuje valená klenba se styčnými lunetami. Barevné okenní vitráže zdobí motiv okřídleného kola, symbolu železnice.

Nad okny se nachází šest úzkých polí klenby oddělených výraznými pasy, jejichž patky jsou zdobeny poli s vegetabilní dekorem a maskami s královskými korunami, tzv. maskarony. Pole nad spodními okny je opět zdobené vegetabilním dekorem a nad horními okny prvního patra výklenky, které jsou osazené maskami a festonovými motivy. Alegorické masky nad okny představují jednotlivé druhy lidské činnosti především vyšších společenských vrstev, jako například lékařství nebo vojenství.

Během rekonstrukce se restaurátorům podařilo odkrýt pod vrstvami nátěrů na zdech zlacený státní znak první republiky s nápisem „Pravda vítězí“. Příběh znaku je velice zajímavý. Tímto znakem měl být po vyhlášení samostatného Československa v říjnu 1918 vítán T. G. Masaryk jako první prezident ČSR při svém návratu z exilu. A to i přesto, že znak byl uznán jako oficiální až v roce 1920. Autor je neznámý. Díky úžasnému týmu uměleckoštukatérské firmy Oliver Braun v čele s hlavním restaurátorem znaku Petrem Svobodou se podařilo znak zrestaurovat do dnešní fascinující podoby.

Unikátní sál o celkové výměře 356 m2 bude využíván jako multifunkční prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí. Tento velkolepý prostor vás i vaše hosty okouzlí vysokými stropy, bohatou historickou výmalbou a replikou dobových hodin. Sál je osvětlen původními mosaznými závěsnými svítidly, která jsou doplněna nastavitelnými reflektory po obvodu stěn.