Přejít k obsahu

Fantova budova prochází náročnou rekonstrukcí

Fantova budova na pražském hlavním nádraží je jednou z nejvýznamnějších secesních staveb na území České republiky. Zároveň je také již od roku 1976 největší secesní nemovitou památkou u nás. Její obnova je klíčová nejen z důvodu zachování kulturního dědictví pro další generace. V roce 2021 začala celková rekonstrukce vnitřních prostor, která přímo navázala na obnovu fasády a střechy Fantovy budovy. Obnova historických interiérů probíhá ve dvou etapách, první řeší kulturní sály v severní části budovy a přilehlé prostory v prvním patře i mezaninu. V rámci stavby vzniknou také důležitá propojení s novou odbavovací halou a podchody, a to s využitím nových výtahů i schodišť. Navržené řešení zásadním způsobem zlepší bezbariérovou přístupnost celé budovy.
Druhá etapa se pak zaměří na interiéry ve vyšších patrech a v jižní části budovy. V současné době se nacházíme před dokončením první etapy. Pod bedlivým dozorem odborníků z Národního památkového ústavu a z příslušného odboru pražského magistrátu byly ve všech dotčených prostorech v rámci první etapy rekonstrukce obnoveny secesní malby a plastické prvky, kterým dominuje zelené listoví. Jako nová je také rozsáhlá štuková výzdoba, velkému sálu vévodí historický státní znak. Citlivá péče byla věnována také nádherným původním vitrážím, keramickým mozaikám, dřevěným rámům oken i dveří a podlahám. V nadcházejícím období bude do kulturního sálu dodáno nové dřevěné obložení, eskalátor a schodiště propojí sály se severním podchodem. Hotovo by mělo být do podzimu letošního roku.

Hlavním cílem projektu je oživit secesní půvab budovy a zároveň ji propojit s moderními prvky tak, aby byla zajištěna maximální využitelnost všech vnitřních částí. Celému prostoru dominuje velkolepý Fantův sál, který bude sloužit jako multifunkční prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí. Navazuje na něj Sloupový sál, tzv. business lounge s barem, menší salónek pro uzavřená jednání a výjimečný dvoupatrový prostor s kavárnou se vstupním foyer ze severního podchodu. Kulturní sály jsou s centrální částí hlavního nádraží propojeny bohatě zdobenou chodbou, která své návštěvníky okouzlí nejen replikami dobových světel, restaurovanými klenbami a štuky, ale především bohatou florální výmalbou.

Název projektu: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.
Generální projektant: DIGITRY ART TECHNOLOGIES s.r.o.
Architekt: ATELIER ANTA spol. s r. o.
Návrh interiérů kulturních sálů: CAMA Architekti s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I. ETAPA, správce společnosti: AVERS spol. s r.o., další společník: STRABAG Rail a.s.
Předpokládaný termín dokončení projektu: Podzim 2023
Investor: Správa železnic, státní organizace